rich_ka: (Default)
[personal profile] rich_ka
Випав сніг. Мефодя оголосив про прихід діда Мороза ( сніг випав, мамо, то завтра прийде дід Мороз з подарунками?)
Мама заперечила. Дитина засумувала. Вчора цілий день ридали, бо хотіли купити ялинку.
А сьогодні тьотя Наташа обдарувала Мефодю двома томами "Улюблених віршів"  (на той факт, що Мефодя хотів купити "книжку про тачки" не зважаємо, бо її теж купили), і до двох томів мені дісталось подарункове мило у вигляді тістечка з малиною.Оце мило найбільше заінтригувало Мефодю, він і нюхав, і застали його за облизуванням, і запитань "як тьотя причепила малинку на мило" було без ліку. Вже двічі ходили мити ручки милом з малиною, і чемно маму перепитували, чи можна.:)
Мама й сама не знає, чи можна. Чи можна тішитись милом з малинкою, коли... Ви й самі знаєте, що там за трьома крапками.

Сьогодні згадала  стару пісню радянську " и живу я на земле... за себя и того парня". Думала над тим, над поколінням, що  жило за себе і за того  парня. Важко це. Вирішила, що в усі часи варто жити тільки за себе. Життя виявилось набагато коротшим, ніж ми думали. Не вийде в одне втулити кілька. Хіба супер тайм-менеджмент застосувати, але навіщо.
 Колидумаю про майбутнє, то сама собі дивуюсь, які прості мої мрії. Стіл з рожевою скатертиною, чай з пирогом, і ті, кого я люблю, поряд зі мною. Все надбуденно, і більшого не прагну. Кажу ж, що сама собі дивуюсь.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

April 2017

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 07:15 am
Powered by Dreamwidth Studios